Sektorer

HUS-sektorn (utbildning)
Bibbi Reffel   bibbi.reffel@telia.com   070-6812983

TÄVLING-sektorn
Ansvarig tävlingsledare:
Emma Carlsson        emma_carlsson84@hotmail.com
Ansvarig tävlings sekreterare:                                                                                                        Lena Hemmingsson   mbhktavling@telia.com   070-5891595

TJÄNSTEHUNDS-sektorn:
Styrelsen   info@sprinfo.se

RASUTVECKLINGS-sektorn (mentalbeskrivning och mentaltest)

Carina Melanoz   076-3289780    carina.melanoz@gmail.com

BPH  

AGILITY-sektorn:
Ebba Kjellberg          Ebbakj@hotmail.com       073-8444620