MT

Mentaltester under 2019

15 September Uppfödare

2 November 

På ras-prov och uppfödar-prov kan det finnas platser över.

För mer information eller om ni är intresserade, kontakta Carina Melanoz  076-3289780 eller carina.melanoz@gmail.com

Anmälan görs på www.sbktavling.se
Klubbens konto är PG 667278-6
Kostnad:
Mentaltest – 600 sek.