KM regler

KLUBBMÄSTERSKAP

Regler: Klubbmästerskap hålls en gång om året.

Klubbens samtliga medlemmar och hundar får ställa upp på KM, dock måste föraren tävla officiellt för klubben.

Minsta antalet deltagare för att ett KM ska hållas är 3 ekipage.
Tävlingskommittéen avgör vilken klass KM i bruks skall gå i.

Domare bör vara en utomstående.

Tidpunkt:
Datum för klubbens klubbmästerskap skall bestämmas på årets (2:a) medlemsmöte.

Vandringspris erövras för gott efter 3 inteckningar av samma pris och ekipage
(samma förare + samma hund) i KM.

En inteckning fås vid seger i klubbmästerskapet enligt klubbens regler.

Segrarekipagets namn och bild sätts in i en följepärm.

Plakett: Klubbmästaren ska som minne erhålla en plakett, S56 guld (55 x 40 mm), som graveras.