KM regler

KLUBBMÄSTERSKAP

Regler: Klubbmästerskap hålls en gång om året.

Klubbens samtliga medlemmar och hundar får ställa upp i klubbens KM, dock inte ekipage som tävlar officiellt för annan klubb.

Minsta antalet deltagare för att ett KM ska hållas är (3) ekipage.                    Tävlingskommittéen avgör vilken klass KM i bruks skall gå i.

Domare bör vara en utomstående.

Tidpunkt:   Datum för klubbens klubbmästerskap skall bestämmas på årets (2:a) medlemsmöte.

Vandringspris erövras för gott efter (3) inteckningar av samma pris och ekipage       (samma förare + samma hund) i KM.

En inteckning fås vid seger i klubbmästerskapet enligt klubbens regler.

Segrarekipagets namn och bild sätts in i en följepärm.

Plakett: Klubbmästaren ska som minne erhålla en plakett, S56 guld (55 x 40 mm), som graveras.

Klubbmästerskapet 2020 blev tyvärr inställt pga pandemin