Startsida

Mönsterås BHK följer SKK/SBK:s restriktioner under pågående pandemi.

https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/

                             

Valberedningens förslag 2021

Ordförande.   Bibbi Reffel.  1 år 

Sekreterare.  Ylva Hävermark   Omval 2 år 

Kassör.  Ewa Klase.       1 år kvar 

Ledamot. Lena Hemmingsson.   1 år kvar 

Ledamot. Mats Gunnarsson.     Nyval. 2 år 

Suppleant. Fredrica  Thunberg.  Nyval 2 år 

Suppleant.  Magdalena Lennartsson. Fyllnadsval. 1 år. 

Förslag på suppleanternas successionsordning 

  1. Fredrica Thunberg 
  2. Magdalena Lennartsson

Revisorer 1 år 

Ordinarie. Kerstin Eriksson.   Omval

Ordinarie. Britt Svensson Omval

Suppleant. Sara Blomqvist Omval

Hälsar Valberedningen:  Carina Melanoz.  Emma Carlsson.  Eva Hansson   

                          

Mönsterås Brukshundklubb bedriver ideell kursverksamhet med auktoriserade SBK-instruktörer och handledare som arbetar helt utan ersättning. Här finns det ingen som tjänar pengar på dina eventuella hundproblem.

Den kursavgift du betalar går tillbaka in i verksamheten, bland annat för att vi ska kunna fortsätta att utbilda oss för att bli ännu bättre på att hjälpa hundägare och hundar.

Rasutvecklingssektorn anordnar Mentalbeskrivning, Mentaltest för alla hundar,
både i Klubbens regi och för rasklubbar och kennlar.

På klubbens tävlingsprogram finns Lydnad, Spår, Sök, Agility och Rallylydnad.
Du som vill tävla är alltid välkommen att anmäla dig. Anmälan sker genom SBK Tävling.