Kommittéer

STUGFOGDE
Anders Hemmingsson tel 073-0970438

KÖKSANSVARIG
Britt-Marie Eliasson tel 070-669 99 46

PR / INFO
Britt Svensson   britt.garo@telia.com  tel 070-527 55 35

RALLYLYDNAD
Lena Hemmingsson hemmingssonlena@telia.com tel 070-5891595

NOSEWORK
Bibbi Reffel   bibbi.reffel@telia.com tel 070-681 29 83