Kommittéer

STUGFOGDE
Anders Hemmingsson   073-0970438

KÖKSANSVARIG

Britt-Marie Eliasson 070-669 99 46

PR / INFO
Britt Svensson   britt.garo@telia.com   0499-10120

RALLYLYDNAD
Lena Hemmingsson   hemmingssonlena@telia.com   070-5891595

NOSEWORK                                                                                                                                           Lotta Jarvisson   lottajarvisson@spray.se  070-208 61  30