MH

Mentalbeskrivningar under 2018

5 maj uppfödare

6 maj uppfödare

13 maj 

27 maj uppfödare

15 september uppfödare

16 september uppfödare

På ras-prov och uppfödar-prov kan det finnas platser över.

För mer information eller om ni är intresserade, kontakta Stefan Larsson 0499-41033 eller e-post.

Klubbens konto är PG 667278-6
Kostnad:
Mentalbeskrivning – 600 sek.
(Från 1 januari 2012 samma anmälningsavgift för utlandsägd hund som deltar på MH i Sverige som för svenskägd hund.)