Klubbmästerskap

Klubbmästerskap i Lydnad och Lilla Lydnad kommer att vara 21 september 2017

Klubbmästerskap i Bruks kommer att vara 23 september 2017

Klubbmästerskap i Agility kommer att vara

Klubbmästerskap i Rallylydnad kommer att vara 7 oktober 2017

 Anmälan ska ske senast 1 vecka innan på uppsatt anmälningsblankett i klubbstugan eller via e-post mbkwebbmaster@telia.com 
Skriv vilket KM, Förarnamn och tel. och hundens namn.

Grenarnas tävlingsklass:

Lilla Lydnad – Lydnadsklass 1

Lydnad – Lydnadsklass ll

Bruks – Appellklass

Rallylydnad – Nybörjarklass

Agility – Agilityklass

Om du har frågor angående klubbmästerskapet
kan du vända dig till en instruktör eller Tävlingssektorn.

Avgift 75 kronor