Årsmöte 2023

Mönsterås Brukshundklubb

inbjuder härmed alla medlemmar till ÅRSMÖTE

PLATS: klubbstugan
TID: söndagen 2023-02-12 kl 15.00

Valberedningens förslag samt dagordning och övriga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga i klubbstugan och på hemsidan senast en vecka innan mötet. www.monsterasbk.se

Efter årsmötet serveras smörgåstårta och kaffe för den som så önskar.
För att vi ska veta hur mycket som går åt behöver vi få veta om Du vill äta senast den 5 februari, till Bibbi tel 070-681 29 83 eller mail bibbi.reffel@telia.com

Varmt välkomna!


Valberedningens förslag till styrelse 2023

Ordförande: Bibbi Reffel omval 1 år
Sekreterare: Ylva Hävermark omval 2 år
Kassör: Ewa Klase 1 år kvar
Ledamot: Lena Hemmingsson 1 år kvar
Ledamot: Mats Gunnarsson omval 2 år
Suppleant: Fredrica Thunberg omval 2 år
Suppleant: Magdalena Lennartsson 1 år kvar
Revisorer: Britt Svensson omval 1 år
Kerstin Eriksson omval 1 år
Revisorsuppleant: Sara Blomqvist 1 år

Valberedningen/ Carina Melanoz, Emma Carlsson, Eva Hansson


https://www.monsterasbk.se/wp-content/uploads/2023/01/Dagordning-arsmote-2023-pdf.pdf

https://www.monsterasbk.se/wp-content/uploads/2023/01/Verksamhetsberattelse-2022.pdf