Årsmöte 2022

När: söndag 20 februari
Tid: kl 14.00
Var: Parkgatan 11 Mönsterås

Mer info kommer!

Valberedningens förslag på styrelse för MBHK inför årsmötet 2022

Ordförande Bibbi Reffel omval 1 år 

Sekreterare Ylva Hävermark 1 år kvar

Kassör  Ewa Klase  omval 2 år 

Ledamot Lena Hemmingsson  omval 2 år

Ledamot Mats Gunnarsson 1 år kvar

Suppleant Fredrica Thunberg 1 år kvar 

Suppleant Magdalena Lennartsson  omval 2 år

Revisor Kerstin Eriksson  omval 1år

Revisor  Britt Svensson  omval 1 år

Revisor Suppleant Sara Blomqvist   omval 1 år

För mer info se länk 
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/stadgar/normalstadgar-klubb/

Valberedningen 

Carina Melanoz,  Emma Carlsson,  Eva Hansson