MT

Mentaltester under året:

1 april   Collie klubben

På ras-prov och uppfödar-prov kan det finnas platser över.

För mer information eller om ni är intresserade, kontakta Stefan Larsson 0499-41033 eller e-post.

Anmälan görs på www.sbktavling.se
Klubbens konto är PG 667278-6
Kostnad:
Mentaltest – 600 sek.