Kommittéer

STUGFOGDE
Anders Hemmingsson   073-0970438

KÖKSANSVARIG

Britt-Marie Eliasson & Peter Jarvisson

PR / INFO
Britt Svensson   britt.garo@telia.com   0499-10120

RALLYLYDNAD
Lena Hemmingsson   hemmingssonlena@telia.com   070-5891595